Kapittel 01 Paragraf 02

§ 1.2
Vedtektene er foreningens øverste regelverk og kan kun endres ved 2/3 flertall. En vedtektsendring trer ikke i kraft før etter årsmøtet den vedtas på er hevet eller at årsmøtet vedtar noe annet.