Kapittel 01 Paragraf 03

§ 1.3
I en gitt situasjon hvor vedtektene ikke dekker hva en kan gjøre skal kontrollkomiteen opprette en sak som skal opp som en sak på førstkommende styremøte. I denne saken har alle i styregruppen møte-, tale- og stemmerett, hvor man samlet tar en forsvarlig avgjørelse for hvordan saken løses i beste interesse for foreningen. Saken skal redegjøres for på førstkommende årsmøte. Hele prosessen skal dokumenteres, hvor kontrollkomiteen følger opp saken helt til redegjørelsen på årsmøtet.