Kapittel 10 Paragraf 01

§ 10.1
Foreningens økonomiske midler skal fremme vekst og stabilitet i foreningen, og samtidig sikre gjennomføringsevne av arrangementer i regi av foreningen.