Kapittel 02 Paragraf 01

§ 2.1
Retningslinjene beskriver mandater en gitt instans innad i foreningen skal opprettholde. Retningslinjene kan ikke bryte vedtektene eller arbeide i mot formålet til foreningen. Retningslinjene kan kun vedtas én gang og vil være gjeldende fram til neste ordinære årsmøte er hevet.