Kapittel 02 Paragraf 02

§ 2.2
Retningslinjene vedtas av påtroppende styregruppe i samarbeid med avtroppende styregruppe i en overlappingsperiode etter at et ordinært årsmøte er hevet.