Kapittel 03 Paragraf 01

§ 3.1
Foreningen er en partipolitisk uavhengig, og religions- og livssynsnøytral forening som baserer seg på frivillig engasjement.