Kapittel 05 Paragraf 01

§ 5.1
Styregruppen er det øverste organet mellom to årsmøter og sitter fram til neste ordinære årsmøte. Betegnelsen "styret" defineres som styregruppens styremedlemmer.