Kapittel 05 Paragraf 02

§ 5.2
Styregruppen har mandat til å supplere seg selv ved frafall for å sikre stabilitet, arbeidsfordeling og gjennomføringsevne. Suppleringen skal forekomme på et foreningsmøte hvor alle i styregruppen har stemmerett. Dersom det blir supplert inn skal alle medlemmene av foreningen oppdateres med en redegjørelse ut ifra valget som ble tatt. Styreleder kan kun velges på et årsmøte.