Kapittel 13 Paragraf 01

§ 13.1
Foreningen kan kun oppløses ved 2/3 flertall på et ordinært årsmøte, og et påfølgende ekstraordinært årsmøte hvor oppløsningen er eneste sak som skal behandles.

Ved oppløsning bestemmer årsmøtet fordelingen av foreningens midler, gitt at:

- Hele prosessen dokumenteres og offentliggjøres
- Midlene kan kun gå til et ikke-kommersielt formål