Kapittel 04 Paragraf 01

§ 4.1
Årsmøtet er foreningens øverste organ og skal avholdes i slutten av August eller i løpet av September måned.