Kapittel 04 Paragraf 02

§ 4.2
Ordinært årsmøte skal behandle følgende saker:

- Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Valg av møteleder, referenter, protokollunderskrivere og tellekorps
- Årsberetning fra styret
- Årsberetning fra arrangementskomiteen
- Årsberetning fra helårskomiteen
- Årsberetning fra techops-komiteen
- Regnskap og økonomisk status
- Redegjørelse fra kontrollkomiteen
- Vedtekter
- Arbeidsprogram
- Politisk plattform
- Redegjørelse fra valgkomiteen
- Valg av styreleder
- Valg av nestleder
- Valg av styremedlemmer
- Valg av leder for Helårskomiteen
- Valg av leder for techops-komiteen
- Valg av leder for kontrollkomiteen
- Valg av kontrollkomiteen
- Valg av leder for valgkomiteen
- Valg av valgkomiteen
- Valg av økonomiansvarlig
- Valg av revisor