Kapittel 04 Paragraf 04

§ 4.4
Det avholdes ekstraordinært årsmøte dersom det vedtas med representativt flertall på et foreningsmøte eller at 1/3 av medlemmene krever det. Innkallingen må sendes med minst to ukers forvarsel, og kun sakene nevnt i innkallingen kan tas opp.