Kapittel 04 Paragraf 05

§ 4.5
Ved stemmelikhet åpnes det for diskusjon på nytt og deretter stemmer man på nytt over forslaget. Forslaget kan endres ved alminnelig flertall. Forslaget kan trekkes av forslagsstiller.