Kapittel 04 Paragraf 06

§ 4.6
Dersom et forslag trekkes skal det avgjøres om det finnes andre på årsmøtet som ønsker å opprettholde forslaget.