Kapittel 04 Paragraf 09

§ 4.9
Innkalling til ordinært årsmøte skal sendes ut i 3 ulike utgaver:

- 1. Innkallelse: 4 uker før
- 2. Innkallelse: 2 uker før
- 3. Innkallelse: 1 uke før

Siste påminnelse skal sendes senest 24 timer før møtestart.