Kapittel 05 Paragraf 05

§ 5.5
Et styrevedtak vedtatt av styret under styremøter er enten rådgivende for hvordan en sak løses eller et supplement til retningslinjene såfremt vedtektene eller retningslinjene ikke brytes.