Kapittel 06 Paragraf 01

§ 6.1
Driften av foreningen utføres på frivillig basis av styregruppen valgt inn på årsmøtet.