Kapittel 06 Paragraf 12

§ 6.12
Økonomiansvarlig har møte- og talerett i styremøter.
Økonomiansvarlig har møte-, tale- og stemmerett i foreningsmøter.