Kapittel 06 Paragraf 13

§ 6.13
For å kalle inn til et foreningsmøte må det bli gjort på følgende måte:
- Styreleder kaller inn
- Nestleder kaller inn dersom styreleder ikke ha anledning eller er i stand til å kalle inn
- Alminnelig flertall av styregruppen ønsker å kalle inn til et foreningsmøte og det anses som nødvendig