Kapittel 06 Paragraf 02

§ 6.2
Styregruppen består av følgende:

- Styreleder
- Nestleder
- Styremedlemmer
  - Valgkomiteen instiller på antall medlemmer og må sikre oddetall i styret
- Arrangementskomité
- Helårskomité
- Techops-komité
- Kontrollkomité
- Valgkomité
- Økonomiansvarlig