Kapittel 06 Paragraf 03

§ 6.3
Enhver komité opererer ut ifra vedtektene og ethvert mandat beskrevet i egne retningslinjer.