Kapittel 06 Paragraf 04

§ 6.4
Utover egne retningslinjer regnes følgende verv i styregruppen som styremedlemmer:

- Styreleder
- Nestleder
- Leder for arrangementskomiteen
- Leder for helårskomiteen
- Leder for techops-komiteen

Styremedlemmer har utover møte-, tale- og forslagsrett også stemmerett under styremøter.