Kapittel 06 Paragraf 05

§ 6.5
En komité består av én leder og flere medlemmer. Leder har i styregruppen samme rettigheter som et styremedlem under foreningsmøter, og det som innebæres med ordinær stemmerett i løpet av dette møtet.