Kapittel 06 Paragraf 07

§ 6.7
Enhver komité kan stille med leder under styremøter dersom:

- Komiteen har meldt inn en sak til dagsorden
- Komiteen selv har blitt spurt om å stille på styremøtet

Om leder ikke kan stille, kan et medlem stille istedenfor.