Kapittel 06 Paragraf 08

§ 6.8
I henhold til Brønnøysundregisteret skal alle personer i styregruppen med ordinær stemmerett under styremøter innlemmes.