Kapittel 06 Paragraf 09

§ 6.9
Signaturrett består av daglig leder eller styreleder, sammen med ett styremedlem.