Kapittel 07 Paragraf 03

§ 7.3
Leder og nestleder for arrangementskomiteen må ha minimum 2 års fartstid som frivillig med lederansvar, eller vise til dokumentert relevant erfaring.