Kapittel 07 Paragraf 09

§ 7.9
Om en person med tillitsverv i organisasjonen medler sitt kandidater til et valg på et årsmøte eller et ekstraordinært årsmøte så vil kandidaten automatisk si fra seg sitt gjeldende tillitsverv ved start av møte hvor valget tar sted.