Kapittel 08 Paragraf 01

§ 8.1
Mistillitsforslag mot tillitsvalgte, frivillige eller medlemmer av foreningen skal behandles av styregruppen. Reaksjonen på mistillitsforslaget kan enten være:

- Tildeling av advarsel
- Utelukkelse fra verv
- Utelukkelse fra arrangement
- Utelukkelse fra foreningen

Den eller de som rammes av et mistillitsforslag, har rett til å uttale seg på et foreningsmøte før et vedtak som krever 2/3 flertall fattes.