Kapittel 08 Paragraf 02

§ 8.2
Ved en endring av styregruppen i forbindelse med en mistillitssak skal alle medlemmene i foreningen oppdateres med en redegjørelse.