Kapittel 08 Paragraf 04

§ 8.4
Mistillitsforslag kan sendes til et eller flere medlemmer av styregruppen. Mottakeren av et mistillitsforslag skal:

- Informere kontrollkomiteen om mottak av et mistillitsforslag
- Kreve at Styreleder kaller inn til foreningsmøte
- Legge fram mistillitsforslaget slik som det ble mottatt