Kapittel 09 Paragraf 02

§ 9.2
Følgende dokumenter skal kryptografisk sikres ved bruk av versjonskontroll og regnes som styredokumenter:

- Vedtekter
- Retningslinjer
- Årsbudsjett
- Regnskap
- Arbeidsprogram
- Politisk plattform