Kapittel 09 Paragraf 03

§ 9.3
Vedtekter, retningslinjer, politisk plattform og arbeidsprogram skal gjøres tilgjengelig for medlemmene av foreningen og ved godkjent forespørsel om innsyn fra tredjepart. Kontrollkomiteen utfører eventuell godkjennelse av slike forespørsler.