HordaLAN Dataforening Kontrollkomiteen

Periode: 2021/2022

Medlemmer av kontrollkomiteen:
Hanne
Joakim