Ordinært Årsmøte 2023

Dato: 2023 August eller September

Dato er ikke fastsatt enda

Saksliste i korte trekk:

 • Konstituering av årsmøtet:
  • Ordstyrer
  • Referent
  • Protokollunderskrivere
  • Tellekorps
 • Årsberetninger fra:
  • Styret
  • Økonomiansvarlig)
  • Kontrollkomiteen (før vedtektsendringer)
  • Valgkomiteen (før valget)
 • Styringsdokumenter
 • Vedtekter
 • Organisatoriske rettningslinjer
 • Valg