Ordinært Årsmøte 2022

Dato: 2022-08-31

Registrering og oppmøte fra kl. 16:30

Saksliste i korte trekk:

 • Konstituering av årsmøtet:
  • Ordstyrer
  • Referent
  • Protokollunderskrivere
  • Tellekorps
 • Årsberetninger fra:
  • Styret
  • Generalsekretær (om ønsket)
  • Kontrollkomiteen (før vedtektsendringer)
  • Valgkomiteen (før valget)
 • Styringsdokumenter
 • Vedtekter
 • Organisatoriske rettningslinjer
 • Valg