Kapittel 10 Paragraf 02

§ 10.2
Foreningen skal ha en bankkonto i foreningens navn hvor alle økonomiske midler står trygt. Kontroll og oversikt over disse midlene har følgende verv ansvar for:

- Økonomiansvarlig
- Styreleder

Dette ansvaret kan delegeres ved fulltallig-flertall i styret og må gå til minimum to personer.