Kapittel 10 Paragraf 03

§ 10.3
Dersom det skal gjøres innkjøp av tjenester eller produkter som overstiger beløpsgrensen, må godkjenning av kjøpet vedtas med flertall i styret først. Beløpsgrensen settes på førstkommende styremøte etter ordinært årsmøte er hevet.