Kapittel 10 Paragraf 04

§ 10.4
Styret skal i samarbeid med økonomiansvarlig utforme et årsbudsjett for neste kalenderår som skal vedtas som endelig før det inneværende kalenderåret er omme. Det vedtatte budsjettet skal være veiledende i henhold til utførelse av arrangementer og drift av foreningen. Vedtaket gjøres under et foreningsmøte.