Kapittel 10 Paragraf 05

§ 10.5
Dersom foreningen havner i en situasjon som fører til at foreningen står i økonomisk gjeld skal det sittende styret sammen med økonomiansvarlig samlet utforme en kontraktsfestet handlingsplan, mellom foreningen og de sittende styremedlemmene, og følge denne til foreningen er gjeldfri.