Kapittel 10 Paragraf 06

§ 10.7
Ingen komiteer eller arbeidsgrupper som er underlagt styret til HordaLAN Dataforening har suverenitet til å bruke foreningens penger uten godkjent budsjett som er vedtatt på et styremøte.