Kapittel 11 Paragraf 01

§ 11.1
Alt av software eller hardware som foreningen eier skal dokumenteres og forvaltes på en forsvarlig måte, og kan ikke brukes til personlige formål.