Kapittel 11 Paragraf 02

§ 11.2
Utlån må vedtas med et representativt flertall i styret. Ved utlån til tredjepart, skal det signeres en kontrakt mellom partene før utlånet trer i kraft. Styret skal etter beste evne ved en slik kontrakt forsøke å skape verdi for medlemmene av foreningen.