Kapittel 12 Paragraf 01

§ 12.1
All informasjon som samles inn av foreningen skal lagres trygt og forsvarlig. Sensitive personopplysninger skal ikke lagres lengre enn nødvendig.