Kapittel 03 Paragraf 02

§ 3.2
Foreningen sitt hovedformål er å arrangere rusfri og sosialt inkluderende aktivitet for foreningens medlemmer. Aktivitet er blant annet hovedarrangementet vårt, HordaLAN hvert år, og så langt det lar seg gjøre inkludere medlemmene i prosessen. Foreningens aktivitet skal være forebyggende og reformerende ovenfor sosiale og helsemessige utfordringer.