Kapittel 03 Paragraf 03

§ 3.3
Foreningen kan arrangere andre arrangement enn HordaLAN i løpet av perioden dersom vedtatt med representativt flertall i styret. For slike arrangementer skal det nedsettes en egen arbeidsgruppe for å utføre arbeidet som kreves rundt arrangementet.