Kapittel 03 Paragraf 04

§ 3.4
Medlemskap effektueres ved betaling av medlemskontingent for gjeldende kalenderår.