Kapittel 03 Paragraf 05

§ 3.5
Medlemskap er åpent for alle som støtter foreningens formål.