Kapittel 05 Paragraf 03

§ 5.3
Styret er kun vedtaksdyktig under styremøter når minst halvparten av de stemmeberettigede er tilstede.