Kapittel 05 Paragraf 04

§ 5.4
Fordelingen av arbeidsoppgaver og ansvarsområder innad i styregruppen skal være beskrevet i de ulike retningslinjene, gitt at fordelingen er forsvarlig og garanterer at gjennomføringsevnen av foreningens formål ikke svekkes.