Kapittel 05 Paragraf 06

§ 5.6
All informasjon innad i styregruppen som er taushetsbelagt skal være dokumentert i form av et styrevedtak, et mandat eller inngått kontrakt med tredjepart.